LOADINGLOADING...!

    Cường Địch - Powerful Opponents - 2008

    Bộ phim Powerful Opponents (Cường Địch) kể về những người làm việc tại Nhà Xanh (phủ Tổng Thống). Đan xen vào đó là mối quan hệ tay ba giữa Cha Young Jin – nữ vệ sĩ cùng với Kang Soo Ho – con trai ngỗ nghịch của Tổng Thống và Ryu Wan Bil – đồng nghiệp của Young Jin.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn