LOADINGLOADING...!

    Đại Chiến Bến Thượng Hải - Once Upon A Time In Shanghai - 2014

    Phim Đại Chiến Bến Thượng Hải (Once Upon A Time In Shanghai) với sự tham gia của Ngũ Doãn Long, An Chí Kiệt, Hồng Kim Bảo, Tưởng Lộ Hà, phim nói về Mã Vĩnh Trinh (Ngũ Doãn Long) - 1 công nhân cảng bình thường phải tham gia những trận chiến không ngừng để tồn tại giữa Thượng Hải những năm đầu thế kỷ 20.

load player

Server HotVn2