LOADINGLOADING...!

    Đại Truy Bộ - Night Fall - 2012

    Trong phim Đại Truy Bộ (Night Fall) Trương Gia Huy thủ vai nhân vật sau khi được phóng thích đã đi báo thù, có mối quan hệ phức tạp với nhân vật do Văn Vịnh San đóng ... Nhậm Đạt Hoa thủ vai thanh tra.

load player

Server HotVn2