LOADINGLOADING...!

    Danh Sách Đen - The Menu - 2015

     Phim "Danh sách Đen - The Menu" của đài HKTV với 24 tập phim là câu chuyện xoay quanh đề tài về lĩnh vực báo chí, truyền thông. Tập trung vào các phương tiện truyền thông báo chí và doanh nghiệp.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn