LOADINGLOADING...!

    Danh Sách Tử Thần - Kill List - 2011

    Danh Sách Tử Thần (Kill List) (2011)Gần một năm sau khi thất bại trong 1 công việc, Hitman nhận được một nhiệm vụ mới. Giết những người có tên trong danh sách tử thần do một kẻ giấu mặt thuê ám sát với số tiền thưởng cực lớn.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer