LOADINGLOADING...!

    Đảo Hải Tặc 9: Nở Vào Mùa Đông, Hoa Sakura Diệu Kỳ - One Piece Movie 09: Bloom In The Winter, Miracle Sakura - 2008

    Đảo Hải Tặc 9: Nở Vào Mùa Đông, Hoa Sakura Diệu Kỳ (One Piece Movie 09: Bloom in the Winter, Miracle Sakura) (2008)Đây là bộ phim thứ chín của Anime series One Piece. Tập phim kể lại câu chuyện của Tony Chopper đã gia nhập băng Mũ Rơm như thế nào. 

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN