LOADINGLOADING...!

    Dấu Ấn Tử Thần - Marked For Death - 1990

    Dấu Ấn Tử Thần (Marked for Death) (1990)Chicago DEA đại lý John Hatcher vừa trở về từ Colombia, nơi mà đối tác của mình đã bị giết chết trong khi làm nhiệm vụ của một đại lý ma túy kể từ khi được đưa xuống.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer