LOADINGLOADING...!

    Đấu Sĩ Lồng Sắt - The Philly Kid - 2012

    Trong phim Đấu Sĩ Lồng Sắt (The Philly Kid) Một cựu đô vật vô địch quyền anh được ân xá sau 10 năm tù giam. Bây giờ, để tiết kiệm cuộc sống của một người bạn, anh phải tham gia vào một loạt các trận chiến trong lồng sắt, mà buộc anh ta phải đồng ý làm những điều không thể thất bại...

Server HotVN