LOADINGLOADING...!

    Đế Chế La Mã 2 - Rome 2 - 2007

    Trong phim Đế Chế La Mã 2 (Rome Season 2) cho chúng ta thấy sự biến chuyển của Octavian - con nuôi của Ceasar thành một trong những hoàng đế bạo ngược nhất trong lịch sử...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN