LOADINGLOADING...!

    Đế Chế Mông Cổ - Mongol: The Rise Of Genghis Khan - 2007

    Đế Chế Mông Cổ (Mongol: The Rise of Genghis Khan) (2007)Câu chuyện về những năm đầu của Thành Cát Tư Hãn khi còn là một nô lệ cho đến khi đi xâm chiếm hơn một nửa thế giới bao gồm cả nước Nga năm 1206....  

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer