LOADINGLOADING...!

    Đế Chế Mông Cổ - Mongol: The Rise To Power Of Genghis Khan - - 2007

    Đế chế Mông Cổ (Mongol: The Rise to Power of Genghis Khan -) (2007)Câu chuyện kể lại cuộc sống ban đầu của Thành Cát Tư Hãn là một nô lệ trước khi đi để chinh phục một nửa thế giới bao gồm Nga vào năm 1206.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer