LOADINGLOADING...!

    Đế Quốc Hoàng Kim - Empire Of Gold - 2013

    Phim Đế Quốc Hoàng Kim (Empire of Gold / The Golden Empire) lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước, phản ánh nền kinh tế của Hàn Quốc qua cuộc chiến tranh đoạt quyền lực của tập đoàn tài phiệt Sung Jin.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn