LOADINGLOADING...!

    Dị Nhân 6: Ngày Cũ Của Tương Lai - X-Men 6: Days Of Future Past - 2014

    Trong phim Dị Nhân 6: Ngày Cũ Của Tương Lai (X-men 6: Days of Future Past) những siêu dị nhân sẽ phải chung sức đối đầu với một cuộc chiến sinh tử vì sự tồn vong của tất cả sinh linh trên trái đất tại cả hai giai đoạn thời gian trong "X-men: Ngày Cũ Của Tương Lai". Những nhân vật được yêu thích từ 3 phần trước của "X-Men" sẽ cùng với quá khứ của chính họ trong "X-men 5: First Class", tham gia cuộc đấu tranh khủng khiếp nhằm thay đổi quá khứ để cứu lấy tương lai.

Server HotVN