LOADINGLOADING...!

    Di Sản Của Bourne - The Bourne Legacy - 2012

    Phim Di Sản Của Bourne (The Bourne Legacy) nói về anh chàng đặc vụ của CIA trong ngành tình báo thế giới, anh tham gia thử nghiệm một chương trình đặc biệt và trở thành 1 người thử nghiệm dáng giá. Từ đó phim The Bourne Legacy là cuộc chiến không thể quay đầu lại của anh...

Server HotVN