LOADINGLOADING...!

    Đi Tìm Sự Thật - Basic - 2003

    Đi Tìm Sự Thật (Basic) (2003)Một nhân viên DEA điều tra sự biến mất của một trung sĩ quân đội huyền thoại khoan kiểm lâm và một số học viên của mình trong một buổi tập luyện đi nghiêm trọng xiên.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer