LOADINGLOADING...!

    Điểm Mấu Chốt - Vantage Point - 2008

    Điểm Mấu Chốt (Vantage Point) (2008)Tổng thống Mỹ Ashton được mời phát biểu tại quảng trường Salamanque, Tây Ban Nha trong một cuộc họp cấp cao về nạn khủng bố. Bất ngờ tổng thống ngã gục sau hai phát súng, mọi người chưa hết bàng hoàng thì tiếp tục một tiếng nổ lớn vang lên…

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer