LOADINGLOADING...!

    Diệp Vấn - Ip Man - 2013

    Phim Diệp Vấn (Ip Man) là phiên bản diệp vấn đặc biệt được TVB phát hành vào đầu năm 2013, phiên bản quốc tế đã được ra mắt khán giả trước phiên bản trong nước. Vào thập niên 30, ở những địa phương xung quanh Phật Sơn, người dân rất hào hứng với môn võ wushu.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn