LOADINGLOADING...!

    Điệp Viên Hamilton: Vì Lợi Ích Quốc Gia - Hamilton: In The Interest Of The Nation - 2012

    Điệp Viên Hamilton: Vì Lợi Ích Quốc Gia (Hamilton: In the Interest of the Nation ) (2012)Điệp viên Hamilton bí mật gia nhập một tổ chức Mafia Nga đã chuyển lậu vũ khí Thụy Điển cho bọn khủng bố. Đột nhiên họ bị tấn công bởi nhóm người vô danh trang bị vũ khí giết tất cả mọi người ngoại trừ Hamilton và lấy vũ khí. Nhưng họ là ai? Và họ đang làm việc cho tổ chức nào? Hamilton bắt đầu đuổi theo họ trên toàn thế giới...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer