LOADINGLOADING...!

    Điệp Vụ Cá Đuối - Body Of Lies - 2008

    Điệp vụ cá đuối (Body of Lies) (2008)Giữa trùng điệp âm mưu và dối trá, nhân viên CIA Ferris phải đối đầu với quân khủng bố, bên cạnh những xung đột cá nhân khốc liệt.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer