LOADINGLOADING...!

    Điệu Nhảy Trường Học - School Dance - 2014

    Học sinh trung học Jason đã tìm thấy giấc mơ của mình là những cô gái Anastacia tuyệt đẹp. Chỉ có một vấn đề là nếucó thể ghi điểm trước đội nhảy xuất sắc nhất của trường thì anh sẽ đạt ấn tượng với cô gái anh thích,.....

load player

Trailer