LOADINGLOADING...!

    Đô Vật - The Wrestler - 2008

    Đô vật (The Wrestler)Một đô vật chuyên nghiệp đã bị mờ phải nghỉ hưu, nhưng tìm thấy nhiệm vụ của mình cho một cuộc sống mới bên ngoài vòng một cuộc đấu tranh dispiriting.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer