LOADINGLOADING...!

    Đội Chống Thây Ma - New Kids Nitro - 2011

    Đội Chống Thây Ma (New Kids Nitro) (2011)Gerrie, Richard, Rikkert, Robbie and Barry đến từ Maaskantje tham gia vào một cuộc chiến lớn với một ngôi làng ở Schijndel. Khi một con zombie giết hại người ở Brabant, mọi thứ bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer