LOADINGLOADING...!

    Đối Mặt - Sudden Impact - 1983

    Đối Mặt (Sudden Impact) (1983)Một nạn nhân của vụ hiếp dâm muốn được trả thù ở 1 thị trấn nhỏ bên ngoài thành phố San Francisco. Thanh tra Harry, người đang bị đình chỉ vì chọc tức cấp trên của mình được giao cho nhiệm vụ lần này

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer