LOADINGLOADING...!

    Đội Ngũ Danh Y - Medical Top Team - 2013

    Phim Đội Ngũ Danh Y (Medical Top Team) xoay quanh một đội ngũ các bác sĩ ưu tú nhất được tuyển dụng từ nhiều khu vực khác nhau, chiến đấu để mang lại điều kì diệu giữa những cuộc đấu tranh quyền lực trong bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ bắt đầu xung đột với nhau khi nảy sinh tình cảm trong bệnh viện.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn