LOADINGLOADING...!

    Dragon Ball Kai: Mùa Mới - Dragon Ball Kai Next Season - 2014

    Dragon Ball Kai: Mùa Mới - Dragon Ball Kai Next Season (2014) Tiếp theo serie Dragonball Kai 98 tập trước sản xuất năm 2009, phần này bắt đầu sau Cell Saga.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn