LOADINGLOADING...!

    Đứa Trẻ Thời Chiến - Children Of Men - 2006

    Đứa Trẻ Thời Chiến (Children of Men) (2006)Thế giới trở nên hỗn loạn do không có đứa trẻ nào được sinh ra trong suốt 18 năm. Khi nhân loại tưởng rằng họ đã mất đi khả năng sinh sản thì một phụ nữ có mang xuất hiện.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer