LOADINGLOADING...!

    Đường Đua Đẫm Máu - All About Ah-Long - 1989

    Đường Đua Đẫm Máu (All About Ah-Long) (1989)Của một người cha bạn gái cũ lại nổi lên sau khi một sự vắng mặt 10 năm muốn đưa con trai ra khỏi anh. Với thế giới của mình tan vỡ, ông phải quyết định giữa những gì là tốt nhất cho con trai của mình và hạnh phúc của riêng tương lai của mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer