LOADINGLOADING...!

    Đường Đua Nóng Bỏng - Combustion - 2013

    Phim Đường Đua Nóng Bỏng (Combustion) có thể gọi là một bản sao của "The Fast And The Furious" phiên bản Tây Ban Nha. Nhưng nó vượt ra ngoài khái niệm "chỉ đơn thuần là đua xe", và thêm những yếu tố siêu tưởng về tốc độ và nguồn năng lượng.

Server HotVN