LOADINGLOADING...!

    Dương Môn Nữ Tướng: Quân Lệnh Như Sơn  - Legendary Amazons - 2011 

    Nội dung: Truyện phim lấy bối cảnh thế kỉ thứ 10 Trước Công Nguyên, thời Bắc Tống, Năm Tống Nhân Tông, hoàng đế say mê nữ sắc, không màng chính sự, trong triều gian thần hoành hành, chiến tranh loạn lạc liên miên kéo đến ngoài biên cương, chiến sự không ngừng, dân chúng không có cách nào mưu sinh. Nước Tây Hạ thấy tình thế thuận lợi, liền xuất binh tiến đánh Trung nguyên, âm mưu cướp đoạt giang sơn Đại Tống. Các binh hùng tướng hổ của nhà họ Dương đều đã ra trận và hi sinh tại chiến trường, chỉ còn sót lại Dương Tông Bảo trấn ngoài biên cương. Gian thần họ Bàng (thái sư) c&..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN