LOADINGLOADING...!

    Đường Sơn Đại Địa Chấn - Aftershock - 2010

    Đường Sơn Đại Địa Chấn (Aftershock) (2010)Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Aftershock của một hoa kiều Canada. Bộ phim kể về cuộc đời của một cô bé sau trận động đất đã san phẳng thành phố Đường Sơn miền Bắc Trung Quốc vào ngày 28 tháng 7 năm 1976...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer