LOADINGLOADING...!

    Gặp Nhau Cuối Năm 2011 - Táo Quân - 2011

    Cuộc thi Táo Quân năm 2011 không có nhiều Táo tham gia mà chỉ có 5 Táo chủ lực: Giao thông, Điện lực, Kinh tế, Quy hoạch và Văn hóa giáo dục. Táo Giao thông (Chí Trung) như thường lệ vẫn là người mở màn cho chương trình để trả lời các thắc mắc về tình trạng ách tắc giao thông, quy định mới về nâng mức phạt giao thông, tình trạng tai nạn giao thông không hề giảm và những tiêu cực chưa được giải quyết (nạn mãi lộ). Scandal về in ấn tài liệu giáo dục giao thông khiêu dâm cho trẻ em của Sở Giáo dục tỉnh Kiên Giang cũng đã được đưa ra để nhắc nhở..

load player

Server HotVn2