LOADINGLOADING...!

    Gặp Nhau Cuối Năm 2012 - Táo Quân - 2012

    Năm nay các Táo lên chầu theo nhiều cách thức vì bị chi phối bởi nhiều sự kiện diễn ra trong. Khán giả sẽ thấy các Táo vận dụng hết khả năng để  cáo và chống đỡ những câu hỏi “xoáy” từ cặp ba hoàn hảo là Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu. Một số sự kiện văn hóa nổi cộm sẽ là cớ để chúng tôi lồng ghép cách dàn dựng cho buổi chầu đặc biệt, mang đến sự bất ngờ cho khán giả. Ngoài việc nhóm kịch bản đang chạy nước rút để hoàn chỉnh thì chúng tôi cũng đang khảo sát một số hiệu quả sân khấu để lựa chọn cách dàn dựng phù hợp.- Liệu “Táo quân” năm nay c&oacute..