LOADINGLOADING...!

    Gặp Những Chiến Sĩ Spartans - Meet The Spartans - 2008

    Meet The Spartans (Meet The Spartans) (2008)Một bộ phim hài do Jason Friedberg thực hiện tương tự như Scary Movie, Date Movie, và Epic Movie được làm nhái theo những bộ phim ăn khách như 300, Ghost Rider, The Transformers. Trong phim nói về người anh hùng Leonidas, không có gì trên người ngoài chiếc quần da và tấm áo choàng, lãnh đạo một quân đoàn 13 người chống lại những tên xâm lược người Ba Tư

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer