LOADINGLOADING...!

    Gia Đình Hoàng Gia - King's Family - 2013

    Trong phim Gia Đình Hoàng Gia (King's Family) Gia đình họ Wang phải đối mặt với một số thách thức: Sự phát triển của một số thành viên ưu tú trong gia đình, sự phân biệt đối xử, con cái trở về nhà sau khi sống một mình trong trường đại học, sự tranh dành "quyền lực" giữa vợ ,chồng và gia đình, những quyết định về chuyện kết hôn và có con. Những khó khăn về tài chính trong xã hội Hàn Quốc hiện nay.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn