LOADINGLOADING...!

    Gia Đình Là Số 1 Phần 2 - High Kick Through The Roof - 2009

    Trong phim Gia Đình Là Số 1 Phần 2 (High Kick Through The Roof) vì trốn nợ nên gia đình hai chị em Shin Se Kyung chạy từ một vùng núi hẻo lánh đến Seoul. Tại Seoul, Shin Se Kyung và em gái không gặp được bố đành đi lang thang khắp nơi và cuối cùng vào làm giúp việc trong gia đình ông Lee Soon Jae. “High Kick Through The Roof” là câu chuyện xoay quanh hai chị em Shin Se Kyung và Shin Shin Ae khi sống trong gia đình ông Lee Soon Jae và các câu chuyện của các thành viên gia đình ông Lee Soon Jae với thế giới bên ngoài.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn