LOADINGLOADING...!

    Giấc Mơ Thay Đổi Cả Thế Giới - Selma - 2014

    "Bộ phim Selma (Giấc Mơ Thay Đổi Cả Thế Giới) xoay quanh Martin Luther King, Lyndon Baines Johnson những người đã dám đứng lên bảo vệ nền dân quyền, kêu gọi các cuộc biểu tình và làm thay đổi nước Mỹ,....."

Server HotVN

Trailer