LOADINGLOADING...!

    Giải Mã - Extraction - 2013

    Trong phim Giải Mã (Extraction) Mercy Callo là 1 người lính U.S Black Ops, người sống sót duy nhất sau khi sứ mệnh thất bại. Ông nhận ra muốn thoát khỏi nhà tù Chechnya, nơi tuyệt đối nghiêm ngặt ông phải chiến đấu bằng chính sức mình. Liệu Mercy có thoát ra khỏi, ông còn sống để cứu hàng ngàn sinh mạng...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN