LOADINGLOADING...!

    Giáng Sinh Vui Vẻ - Christmas In Boston - 2005

     Gina và Seth đã là bạn văn của nhau 13 năm nay và giờ là lúc gặp mặt ngoài đời. Họ dùng ảnh của những người bạn thân của họ để gửi cho nhau như hình nhân thế mạng. Mọi chuyện phức tạp và có hậu đang đến.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer