LOADINGLOADING...!

    Giang Sơn Mỹ Nhân - An Empress And The Warriors - 2008

    Giang Sơn Mỹ Nhân (An Empress And The Warriors) (2008)Thời chiến loạn lạc, công chúa bị gian thần hãm hại phải lưu lạc trong nhân gian. Cô may mắn được một cao nhân cứu và cùng cô giết chết kẻ thù giành lại giang sơn. Nhưng khi công chúa có được tất cả những gì bị chiếm mất, cô lại chọn lựa tình yêu, theo người cao nhân kia sống ẩn cư trong rừng núi.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer