LOADINGLOADING...!

    Hành Tinh Loài Khỉ 2 - Planet Of The Apes 2 - 2001

    Hành Tinh Loài Khỉ 2 (Planet of the Apes 2) (2001)Film khoa học viễn tưởng về một nhóm những nhà khoa học dù hành vào vũ trụ và Captain Leo Davidson trong một tại nạn để cứu chú khỉ thân yêu của mình mà lạc vào một hành tinh do khỉ nắm quyền và con người làm nô lệ... Sự xuất hiện của Captain Leo Davidson đã làm cho sự phân cấp trên hành tinh này đã thay đổi.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer