LOADINGLOADING...!

    Hành Trình Về Miền Viễn Tây - Go West A Lucky Luke Adventure - Lucky Luke - 2007

    Hành trình về miền viễn Tây (Go West A Lucky Luke Adventure - Lucky Luke) (2007)New York năm 1885. Lucky Luke, huyền thoại sống của miền Tây hoang dã hộ tống đưa anh em nhà Dalton nổi tiếng xấu xa tới Trái Táo Đại xét xử. Lần thứ một triệu. Tất nhiên, anh em nhà Dalton lại làm những việc chúng thành thạo nhất. Chúng trốn thoát, cướp nhà băng, phá hoại và cuỗm theo tiền khi chúng đi. Vì cảnh sát đuổi theo sát gót, anh em nhà bất chính giấu chiến lợi phẩm .

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer