LOADINGLOADING...!

    Harakiri - Seppuku - 1962

    Harakiri (Seppuku) (1962)Một người cao tuổi ronin samurai đến một ngôi nhà phong kiến chúa và yêu cầu một vị trí danh dự để tự tử. Nhưng khi ronin cho biết về một samurai trẻ, những người đến trước khi anh ta điều có một biến bất ngờ.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer