LOADINGLOADING...!

    Hãy Mang Theo Tình Yêu - Comet - 2014

    Bộ phim Comet (Hãy Mang Theo Tình Yêu) thiết lập ở 2 Vũ Trụ song song, tuy khác nhau về nhiều thứ nhưng tình cảm giữa 2 cặp đôi ở 2 Vũ Trụ này gần như giống nhau, một tình yêu mãnh liệt,.....

load player

Trailer