LOADINGLOADING...!

    Hãy Nghe Anh Nói - Hear Me - 2009

    Hãy Nghe Anh Nói (Hear Me) (2009)A Boy giao hàng rơi cho một cô gái trẻ, những người khiếm thính. So sánh với các loài chim nước và cây, họ cùng nhau sẽ phá vỡ rào cản và theo đuổi ước mơ của mình và mối quan hệ của họ để cấp độ tiếp theo.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer