LOADINGLOADING...!

    Hãy Sống Tốt Hơn - Low Down - 2014

    "Phim là cái nhìn vào cuộc đời của nghệ sĩ dương cầm Joe Albany từ điểm nhìn là của đứa con gái nhỏ của Ông, khi bà nhìn thấy Cha Bà đấu tranh với chứng nghiện ma túy trong những năm 1960 và 70,....."

load player

Trailer