LOADINGLOADING...!

    Hiệp Nữ Phá Thiên Quan - Treasure Venture - 2000

    Phim Hiệp Nữ Phá Thiên Quan: Vào thời nhà Minh, Hoàng thượng muốn “quốc thái dân an” nên đã yêu cầu em trai là Thành Thân vương và tân khoa trạng nguyên Lục Đỉnh Văn vào lăng mộ của Hoàng thất để tìm lấy quyển “Thái công Thiên thư”. Muốn vào được lăng mộ cần phải có đến ba chìa khóa mới có thể mở được, trong đó Thành Thân vương và Lục Đỉnh Văn mỗi người giữ một cái, chìa còn lại được cất tại lăng mộ. Trong lúc truy tìm “Thái công Thiên thư”, Thành Thân vương và Lục Đỉnh Văn chạm mặt với sát thủ Nhật Bản xâm nhập vào l..

load player

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn