LOADINGLOADING...!

    Hiệp Sĩ Rồng - Eragon - 2006

    Hiệp Sĩ Rồng (Eragon) (2006)Tại quê hương của ông về Alagaësia, một cậu bé nông trại sẽ xảy ra khi một quả trứng của con rồng - một khám phá dẫn anh ta vào một cuộc hành trình tiền định nơi ông nhận ra rằng ông là một người có thể bảo vệ nhà của mình chống lại một vị vua ác.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer