LOADINGLOADING...!

    Hổ Kiếm - The Tiger Blade - 2005

    Hổ Kiếm (The Tiger Blade) (2005)Chuyện kể về 1 sỉ quan cảnh sát đi bắt tội phạm nhưng ko hề sử dụng súng mà chỉ với con dao, con dao này còn dc gọi là cây kiếm hộ thể, Vì thế có rất nhiều người tranh giành cây dao Kiếm Hổ này, gây nên 1 cuộc chiến

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer