LOADINGLOADING...!

    Hoa Đô Đại Chiến 2 - The Twins Effect 2 - 2004

    Trong phim Hoa Đô Đại Chiến 2 (The Twins Effect 2) Có một vương quốc, ở đó đàn bà thống trị còn đàn ông chỉ là những kẻ nô lệ, phục tùng và mua vui cho đàn bà. Trị vì vương quốc là Nữ vương Nhã Ca, một người đàn bà thần thông quảng đại, thiên hạ vô địch nhưng cũng vô cùng độc ác và hết sức căm thù đàn ông.

load player

Server HotVn2