LOADINGLOADING...!

    Hoa Thiên Cốt - The Journey Of Flower - 2015

     Hoa Thiên Cốt, một cô bé nhỏ nhắn, cha mất, cô đơn một mình lên đường bái sư để chống lại số mệnh. Nàng lên được Mao Sơn và gặp được Bạch Tự Hoa, sư phụ và cũng là người nàng yêu....

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn